Pejabat Kepaniteraan

NO.NAMAJABATAN
1.

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag,. MH

NIP: 197011291998031002

Panitera
2.

Hj. Sri Handayani, S.Ag., M.H

NIP: 197303151999032003

Penitera Muda Permohonan
3.

H. Hasbin, S.H.

NIP: 196708191992031005

Panitera Muda Gugatan
4.

Viviyani Purba, SH

NIP: 197505252006042036

Panitera Muda Hukum
5.

Hj. Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

NIP: 197105261999032001

Panitera Pengganti
6.

Hj. Halimahtusakdiah Hasibuan,.SH,.MH

NIP: 197203141992032003

Panitera Pengganti
7.

Likwan Harahap

NIP: 197703302012121001

Jurusita
8.

Zainal Arifin, S.H.

NIP: 197108081991031002

Jurusita
9.

Suwarman

NIP: 196608211990031001

Jurusita
10.

Mariani Abdullah, S H I

NIP: 198203032007042001

Jurusita Pengganti
11.

Tapi Sari Siregar

NIP: 197312271994022002

Jurusita Pengganti
12.

Dra. Suri Arni Ansyah

NIP: 196910031993032001

Jurusita Pengganti