Maklumat

maklumat

Tahun 2020

Jumlah Sanksi Dispilin: 0

No. Nama/ Inisial
Unit Kerja Gambaran Umum
Jenis Hukuman
Tindak Lanjut Publikasi Hukuman
Ket./ Doc.
Belum ada

Tahun 2019

Jumlah Sanksi Dispilin: 0

No. Nama/ Inisial
Unit Kerja Gambaran Umum
Jenis Hukuman
Tindak Lanjut Publikasi Hukuman
Ket./ Doc.
Belum ada

Tahun 2018

Jumlah Sanksi Dispilin: 0

No. Nama/ Inisial
Unit Kerja Gambaran Umum
Jenis Hukuman
Tindak Lanjut Publikasi Hukuman
Ket./ Doc.
Tidak ada
  • banner-dela.jpg
  • banner-suhaemi.jpg
  • banner.jpg