Maklumat

maklumat1

Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka tingkat dan jenis hukuman disiplin yang disebutkan di Pasal 7 PP, yaitu: 

Pada Bab III Pasal 7 :  
 1. Tingkat hukuman disiplin terdiri dari:
  a. Hukuman disiplin ringan
  b. Hukuman disiplin sedang
  c. Hukuman disiplin berat
 2. Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  a. Teguran lisan
  b. Teguran tertulis
  c. Pernyataan tidak puas secara tertulis
 3. Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  a. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun
  b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun
  c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun
 4. Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
  b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
  c. pembebasan dari jabatan
  d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
  e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
 • dukacita-anton.jpg
 • hilman.jpg
 • dukacita-sitikamaria.jpg
 • dukacita-ihsan.jpg
 • dukacita-jauhari.jpg
 • nuzul.jpg
 • kasim.jpg
 • dian-ketua.jpg
 • hasbin.jpg
 • Viviyani-Purba.jpg
 • Sri-Handayani.jpg
 • Nuraini.jpg
 • jasmin.jpg
 • banner-dela.jpg
 • banner-suhaemi.jpg
 • emidayati.jpg